Dosbarth Miss Rayner

A busy ‘Mercher Mwdlyd’ session where children were challenged to create stars out of twigs, erect usable shelters and make mud planets. They were using their shape, problem solving and communication skills. Excellent effort by all.
Sesiwn Mercher Mwdlyd prysur yn creu sêr o frigau coed, adeiladu llochesi y gall ddefnyddio a chreu phlanedau o fwd. Defnyddion nhw eu sgiliau siâp, datrys problemau a chyfathrebu. Ymdrech gwych gan bawb.