Croeso i Wefan ein Ffederasiwn!
Welcome to our Federation’s Website!

Mae Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog wedi ei greu rhwng dwy ysgol yn sir Wrecsam, Ysgol Cynddelw ac Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog.  Mae’r ysgolion yn rhannu un pennaeth ac un corff llywodraethol.  Mae’r Ffederasiwn yn sicrhau fod yr ysgolion  yn parhau i fodoli yn unigol yn gyfrieithiol er mwyn cadw eu hunaniaeth unigryw.  Mae hyn yn adeiladu ar gryfderau’r ddwy ysgol heb iddynt golli eu huniaeth.

The Federation of Schools in the Ceiriog Valley is made up of the two separate county primary schools, Ysgol Cynddelw and Ysgol Llanarmon DC, sharing one head teacher and one governing body. The federation ensures that all schools remain separate by law retaining their own unique identity. This arrangement builds on the strengths of both schools without them losing their individual identities.


Newyddion / News