After School Club

Clwb ar ôl Ysgol

Mae’r clwb ar ôl ysgol yn darparu amgylchedd diogel a gofalgar i blant. Mae’r clwb yn codi cyfraddau rhesymol am ddarparu gofal ac mae’n boblogaidd iawn gyda’r plant a’r rhieni sy’n defnyddio’r cyfleuster. Gellir cael gwybodaeth bellach a ffurflenni cofrestru gan yr ysgol.  Mae clwb ar ôl ysgol ar gael bob dydd o 3.15y.h. i 5.30y.h.

After School Club

The after school club provides a safe and caring environment for children. The club charges reasonable rates for the provision of care and is very popular with the children and parent who use the facility. Further information and registration forms can be obtained from the school.  After school club is available every day from 3.15p.m. to 5.30p.m.