Llanarmon Eco-Schools

Cadeirydd – Nia Matthews
Aelod o’r tim – Dylan Morris
Aelod o’r tim – Ruby Pritchard

Is – gadeirydd – Annes Jones
Aelod o’r tim – Alfy Matthews
Aelod o’r tim – Alfie Peel
Aelod o’r tim – Jamie Jones
Aelod o’r tim – Buddug Owens