Llywodraethwyr/Governors

Corff Llywodraethol Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog /

Ceiriog Valley Federation Governing Body


Mrs Carys Davies             (Cadeirydd, A.A.Ll   / Chairperson, L.E.A ) 

Mr Emyr Owens               (Is-gadeirydd  & Cyngor Cymuned / Vice Chairman and Community Council)

Ms Amanda Lowndes      (Clerc / Clerk

Mrs Lora Sockett              (Pennaeth / Headteacher)

Mr Aled Jones                   (Rhiant Ysgol Llanarmon  / Parent Ysgol Llanarmon)

Mr Robert Phoenix          (Rhiant Ysgol Cynddelw  / Parent Ysgol Cynddelw)

Mrs Kasia Kusinska          (Rhiant Ysgol Cynddelw  / Parent Ysgol Cynddelw)

Mrs Emma Humphreys   (Rhiant Ysgol Cynddelw  / Parent Ysgol Cynddelw)

Mrs Eleri Harper                (A.A.LL / L.E.A )

Miss Beth Evans                (Staff Addysgu Ysgol Cynddelw / Teaching Staff Ysgol Cynddelw) 

Miss Sian Roscoe              (Staff Addysgu Ysgol Llanarmon  / Teaching Staff Ysgol Llanarmon)

Miss Iona Richards           (Staff Ategol Ysgol Cynddelw / Ancillary Staff Ysgol Cynddelw)  

Ms Sally Greenwood        (Cyngor Cymuned / Community Governor) 

Mrs Fiona Grant             (Cyngor Cymuned / Community Governor) 

Mrs Bethan Jones            (A.A.LL / L.E.A )

Mrs Gaynor Roberts        (A.A.LL / L.E.A )

Adroddiad Blynyddol i Rieni / Annual Report to Parents: