Breakfast Club

Breakfast Club

Mae Clwb Brecwast yn cael ei gynnal bob bore yn neuadd yr ysgol.

  • Yr oriau agor yw 7:50y.b. tan 8.45y.b.
  • Mae disgyblion yn mynd yn syth i mewn i’w hystafell ddosbarth pan fydd drysau’r ysgol yn agor am 8.45 y.b.
  • Cofrestrwch trwy lenwi’r ffurflen isod a’i dychwelyd i’r ysgol.
  • £1.00 y dydd o 7:50 tan 8:10y.b. Am ddim ar ôl 8:10y.b.

Breakfast Club held every morning in the school hall.

  • Opening hours are 7:50 a.m. until 8.45 a.m.  
  • Pupils go straight into their classroom when the school doors open at 8.45 a.m.
  • Please register by filling in the form below and return to school.
  • £1.00 per day from 7:50 until 8:10a.m.  Free after 8:10a.m.

Free Breakfast Form