Staff Cynddelw

Pennaeth / Headteacher:

Mrs Olwen Corben

Dirprwy / Deputy Head

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher:

Miss Beth Evans

Athro Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

Mr Peter Williams

Athrawes Blwyddyn 2 a 3/  Teacher years 2 &3:

Mrs Anwen Evans

Foundation Phase Teacher / Athro Cyfnod Sylfaen:

Miss Elizabeth Richards

Key Stage 2 Teacher / Athrawes Cyfnod Allweddol 2:

Miss Parkinson

Breakfast Club Senior Supervisor/Cymhorthydd Clwb brecwast

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Della Maddocks

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Angela Turner

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd

Misss Iona Richards

 

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Carol Ward

Breakfast Club Senior Supervisor/Cymhorthydd Clwb brecwast

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Clare Wall

Cook/Cogydd

Caretaker/Gofalwraig

Mrs Sharon Jones

Kitchen Assistant/Cymhorthydd Cegin

Mrs Tina Barre

Business Manager/Rheolwr Busnes

Mrs Michelle Lewis