Staff Cynddelw

Pennaeth / Headteacher:

Mrs Olwen Corben

Dirprwy / Deputy Head

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher:

Miss Beth Evans

Athrawes Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

Miss Rayner

Athrawes Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

Miss Roscoe

Foundation Phase Teacher / Athro Cyfnod Sylfaen:

Mr Williams

Key Stage 2 Teacher / Athrawes Cyfnod Allweddol 2:

Miss Parkinson