Staff CynddelwPennaeth Dros Dro / Acting Headteacher:

 

Mrs Lora Sockett
Dirprwy / Deputy Head

 

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher:

Miss Beth Evans

Athro Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

 

Mr Peter Williams

 Athrawes Blwyddyn 2 a 3/  Teacher years 2 &3:

 

Mrs Anwen Evans

 Foundation Phase Teacher / Athro Cyfnod Sylfaen:

 

Miss Elizabeth Richards

Key Stage 2 Teacher / Athrawes Cyfnod Allweddol 2:

 

Miss Parkinson

Breakfast Club Senior Supervisor/Cymhorthydd Clwb brecwast

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Della Maddocks

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

 

Mrs Angela Turner

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd

 

Misss Iona Richards

 

 

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Carol Ward

Breakfast Club Senior Supervisor/Cymhorthydd Clwb brecwast

 

Teaching Assistant/Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Clare Wall

Cook/Cogydd

 

Caretaker/Gofalwraig

Mrs Sharon Jones

Kitchen Assistant/Cymhorthydd Cegin

 

Mrs Tina Barre

Business Manager/Rheolwr Busnes

 

Mrs Michelle Lewis