Gweledigaeth/Vision

Gweledigaeth

“I ddarparu amgylchedd dysgu diogel, symbylus ac ysgol ble mae unigolion yn cael eu parchu a lle mae eu hymdrechion a’u cyrhaeddiadau yn cael eu canmol; ble mae’r iaith a diwylliant Cymraeg yn cael ei ddathlu ac yn rhan o fywyd naturiol bob dydd yr ysgol; ble mae’r ysgolion a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yn gynhwysol, ac mae’r holl gyfleoedd posib yn Nyffryn Ceiriog yn cael eu gwirioneddu.”

 

 

Vision

‘To provide a collaboration of safe, stimulating, learning environments where individuals are respected and achievements and efforts praised; where the Welsh language and culture is celebrated and forms part of daily life; where schools and the communities they serve are fully integrated, and all the opportunities afforded by learning in the Ceiriog Valley are fully realised.’