Dosbarth Miss Jones

Croeso i ddosbarth Miss Jones

Cawsom Diwrnod Iechyd a Lles i godi ymwybyddiaeth i ddiwrnod Iechyd Meddwl.

We had a Health and Wellbeing day to raise awareness of World Mental Health Day.

Gweithdy Ditectifs Datgoedwigo – Deforestation Ditectives Workshop

Cefncoed – Aethom ar daith i Gefncoed i ddysgu am gynaliadwyedd a sut i edrych ar ôl byd natur. We went on a trip to Cefncoed to learn about nature and sustainability.

Am dro i edrych am bethau byw ar gyfer ein ymholiad. We went for a walk to find living things at the beginning of our inquiry.

Gweithdy Drymiau – Drum Workshop

Dydd Gwyl Dewi – Cafodd y criw Cymraeg cyfle i farnu cystadleuaeth Dydd Gwyl Dewi Ysgol Cynddelw. The criw Cymraeg went to Ysgol Cynddelw to judge their St. David’s Day competition.

Eisteddfod Ysgol

Gwasanaeth am y Fari Lwyd

Gweithgareddau yr Urdd – Urdd Activities

Lluniau Tymor 1

Gwersi Pel-droed