Apiau Cymraeg / Welsh Apps

Dyma apiau Cymraeg i blant ac apiau i rieni sydd ag awydd dysgu Cymraeg Please see below a list of apps that are available for children and for parents who would like to learn Welsh  apiau-Cymraeg-Copy.pdf