Swydd Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 / Level 1 Teaching Assistant post

Gwelir manylion am swydd yn Ysgol Cynddelw – Cymhorthydd Addysg Lefel 1 Please see details regarding a post for a level 1 teaching assistant at Ysgol Cynddelw. The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this role at the school.  Level-1-Teaching-Assistant-Welsh.pdf

Categories Uncategorised

Cyrsiau ar-lein i rieni / Online parental courses

Cyrsiau ar-lein i rieni ‘Helpu plentyn gyda darllen a mathemateg’. Online parental courses ‘Help a child with reading and maths’. Help_With_Maths_Reading_Cymraeg-1.docx Help_With_Maths_Reading_English-1.docx

Categories Uncategorised

Dewch i ddathlu / Come and celebrate

Dathlu lansiad cwrs ‘Cymraeg yn y cartref’  Celebrating the launch of the new ‘Welsh at home’ course for parents  POSTER-FFOCWS-SAESNEG-.pdf POSTER-FFOCWS-CYMRAEG-.pdf

Categories Uncategorised

Urdd – Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg / Urdd Arts, Design & Technology Results

Llongyfarchiadau i Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Cafodd Buddug 3ydd gyda gwaith creadigol 2D. Cafodd Menna 1af gyda ffotograffiaeth llun lliw a 3ydd gyda Llun 2D. Mi fydd ffotograff Menna yn mynd i’r rownd feirniadu cenedlaethol ar ddydd Iau 5ed o Fai. Congratulations Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Buddug came 3rd … Read more