Lluniau Tempest / Tempest Photographs

Annwyl Rieni, Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn cwrtais i’ch atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer danfon yn ôl i’r ysgol am ddim yw dydd Sul 14eg o Fai 2023. Archebwch drwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich manylion unigryw neu ewch i www.tempest-orders.co.uk Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich … Read more

Coroni Brenin Charles / King Charles’ Coronation

Ar ddydd Gwener 5ed o Fai mi fydd cinio arbennig yn yr ysgolion i ddathlu coroni Brenin Charles. Mae croeso hefyd heddiw i blant gwisgo dillad lliwiau Cymru neu ddillad ei hunain. Nodir bwydlen y diwrnod isod ynghyd â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill yng Nglyn Ceiriog a fydd yn cael eu cynnal y penwythnos hwnnw. … Read more