Gwybodaeth / Information 6.9.21

  Gwybodaeth  –   Rhai dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur     Dydd Llun   6/9/21  Information      – Some dates for your diary                 Monday   6/9/21 Gwybodaeth.Information.6.9.21.pdf

Categories Uncategorised

School contact tracing / olrhain cyswllt ysgolion

  Gwybodaeth gan y ALl  Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu   –             Dydd Gwener   3/9/21  Information from the LA   Changes to contact tracing and self-isolation  –                      Friday      3/9/21 School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-English.pdf School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-Welsh.pdf

Categories Uncategorised

Newyddion Mis Medi / September Newsletter

Gwybodaeth  – Medi                        Dydd Iau  2/9/21  Information    – September            Thursday  2/9/21 September.Cynddelw.newsletter.2021.pdf September.Llanarmon.newsletter.2021.pdf

Categories Uncategorised

Newyddion Gorffennaf / July Newsletter

   Gwybodaeth  – Gorffennaf              Friday   16/7/21  Information    – July                   Friday    16/7/21 Newsletter.Cynddelw.July_.21-a.pdf Newsletter.Llanarmon.July_.21.pdf

Categories Uncategorised

Adroddiadau Ysgol / School Reports 2020-2021

  Gwybodaeth  – Adroddiadau Ysgol              Dydd Iau   8/7/21  Information     – School Reports                    Thursday      8/7/21 Adroddiadau.2021.Reports.pdf

Categories Uncategorised