Cyngor Ysgol Cynddelw School Council

Dyma ein aelodau am y flwyddyn ysgol 2022/2023.

Here are our elected members for the school year 2022/2023.