Dosbarth Mr Williams Blwyddyn 3 a 4

laptop teaching

Croeso i dudalen ein dosbarth!

Welcome to our class page!

Dosbarth Blwyddyn 3 a 4 ydym ni! We are a Year 3 and 4 class!

Llythyrau dosbarth/Class letters

Tymor yr Hydref 2022 – Lluniau/Pictures – Autumn Term 2022

Rydym ni wedi bod yn brysur tymor yma, dyma rhai lluniau o’n dysgu. We have been busy this term, here are some pictures of our learning.

Gweithgareddau Taskmaster i ddechrau’r tymor.

Class News