Dosbarth Mrs A Evans

Croeso i ddosbarth Mrs Evans

Welcome to Mrs Evans’ class

Tymor yr Hydref 2021/Autumn Term 2021Cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho ein llythyr dosbarth.

Click on the download link to read our class newsletter.

Tymor yr Haf 2021/Summer Term 2021

Dyma Mr Trevor Bates, cynghorydd lleol, yn trafod y comisiwn gyda’r plant. Yr her oedd i greu canolfan arddio yn y dyffryn.

Our local councillor, Mr Trevor Bates, connected with the children via video call to discuss this term’s commission. The challenge was to create a garden centre in the Ceiriog Valley.

Roedd yn rhaid meddwl am enw addas i’r ganolfan.

We needed a suitable name for the garden centre.


Class News