Dosbarth Mrs A Evans – Blwyddyn 5 a 6

Dewch i weld ein gweithgareddau…

Croeso i ddosbarth Mrs Evans.

Welcome to Mrs Evans’ class.

Tymor yr Haf 2024

Croeso’n ol ar ol gwyliau’r Pasg. Darllenwch y llythyr dosbarth i ddarganfod beth fydd ein gweithgareddau y tymor yma.

Welcome back after the Easter holidays. Click on the link to read the class letter to find out what activities and learning we’ll be doing this term.

Tymor y Gwanwyn 2024/Spring Term 2024

Y tymor yma byddwn yn edrych ar sut mae dyfeisiadau wedi newid byd gwaith ac hamdden. Dyma rhai lluniau o’n ymweliad i weld dyfeisiadau Theo Davies a’i feibion i sbarduno’r plant am eu dysgu y tymor yma.

Croeso i flwyddyn ysgol newydd sbon!

Welcome to a brand new school year!

Cliciwch ar y linc i ddarllen ein cylchlythyr ar gyfer y tymor yma/Click on the following link to read our newsletter for this term.

Tymor yr Haf 2023/Summer Term 2023

Mae ein ymholiad y tymor yma yn canolbwyntio ar bethau byw a’r amodau penodol maent eu hangen i oroesi. Edrychwch ar ein lluniau o ran cychwynnol ein taith drwy glicio ar y lincs isod.

Our inquiry this term is concentrating on living things and the conditions they need to survive. Click on the links below to see the photos of our ‘Tuning in’ stage to spark the children’s interest.

Croeso’n ol wedi gwyliau’r Pasg/Welcome back after the Easter break.

Cliciwch ar y linc i ddarllen ein llythyr dosbarth sydd yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau’r tymor/Click on the link below to find out more about this term’s activities.

Tymor y Gwanwyn 2023/Spring Term 2023

Croeso i flwyddyn newydd ac i dymor ysgol newydd!/Welcome to a brand new year and a brand new term!

I ddarllen ein llythyr dosbarth cliciwch ar y linc/ To read our class letter please click on the link.

Y tymor yma byddwn yn dilyn trywydd cerddorol yn ein ymholiad, ac yn edrych ar sut mae cerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio i greu adloniant,  i archwilio a mynegi teimladau, neu i esbonio’r byd.

This term’s inquiry we will be looking at music, and investigating how people can use music to explore and express  feelings, explain the world or to entertain.

Ymweliad Eddie Sherwood – Gweithdy Drymiau

Tymor yr Hydref 2022/Autumn Term 2022

Mae ein ymholiad y tymor yma yn canolbwyntio ar Gymru; a sut mae’r gorffennol wedi dylanwadu ar y presennol, a sut bydd y presennol yn effeithio ar y dyfodol.

Our inquiry based learning this term will be concentrating on Wales, and how past events have shaped our present day, and how these will influence our future.

Dyniaethau – effaith mwyngloddio ar yr amgylchedd/Humanities – mining affecting the environment.

Ysgol y Goedwig/Mercher Mwdlyd

Golygu Podlediad/Editing our podcast

Lluniau Gweithdy Celtiaid/Our Celtic Workshop

Croeso! Welcome!

Dyma ein llythyr dosbarth y tymor hwn.

Click on the link to read this term’s newsletter.

Tymor yr Haf 2022/Summer Term 2022


Croeso i dymor yr Haf. Cliciwch ar y linc i ddarllen ein llythyr dosbarth.

Welcome to the Summer Term. Please read our class letter by clicking on the download link below.

Tymor y Gwanwyn 2022/Spring Term 2022

Rhai o weithgareddau y tymor yma…

Croeso i dymor y Gwanwyn. Darllenwch ein llythyr dosbarth yma.

Welcome to the Spring Term. Please read our class letter by clicking on the link below.

Tymor yr Hydref 2021/Autumn Term 2021Cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho ein llythyr dosbarth.

Click on the download link to read our class newsletter.

Paratoi ein pwmpenni ar gyfer Calan Gaeaf/Preparing our pumpkins for Halloween.

Welsh Yard Games, Chatting Club and Designing a Logo Competition.

Tymor yr Haf 2021/Summer Term 2021

Dyma Mr Trevor Bates, cynghorydd lleol, yn trafod y comisiwn gyda’r plant. Yr her oedd i greu canolfan arddio yn y dyffryn.

Our local councillor, Mr Trevor Bates, connected with the children via video call to discuss this term’s commission. The challenge was to create a garden centre in the Ceiriog Valley.

Roedd yn rhaid meddwl am enw addas i’r ganolfan.

We needed a suitable name for the garden centre.


Class News