Dosbarth Mrs A Evans – Blwyddyn 5 a 6 2022/2023

Croeso i ddosbarth Mrs Evans.

Welcome to Mrs Evans’ class.

Tymor y Gwanwyn 2023/Spring Term 2023

Croeso i flwyddyn newydd ac i dymor ysgol newydd!/Welcome to a brand new year and a brand new term!

I ddarllen ein llythyr dosbarth cliciwch ar y linc/ To read our class letter please click on the link.

Tymor yr Hydref 2022/Autumn Term 2022

Croeso! Welcome!

Dyma ein llythyr dosbarth y tymor hwn.

Click on the link to read this term’s newsletter.

Tymor yr Haf 2022/Summer Term 2022


Croeso i dymor yr Haf. Cliciwch ar y linc i ddarllen ein llythyr dosbarth.

Welcome to the Summer Term. Please read our class letter by clicking on the download link below.

Tymor y Gwanwyn 2022/Spring Term 2022

Rhai o weithgareddau y tymor yma…

Croeso i dymor y Gwanwyn. Darllenwch ein llythyr dosbarth yma.

Welcome to the Spring Term. Please read our class letter by clicking on the link below.

Tymor yr Hydref 2021/Autumn Term 2021Cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho ein llythyr dosbarth.

Click on the download link to read our class newsletter.

Paratoi ein pwmpenni ar gyfer Calan Gaeaf/Preparing our pumpkins for Halloween.

Welsh Yard Games, Chatting Club and Designing a Logo Competition.

Tymor yr Haf 2021/Summer Term 2021

Dyma Mr Trevor Bates, cynghorydd lleol, yn trafod y comisiwn gyda’r plant. Yr her oedd i greu canolfan arddio yn y dyffryn.

Our local councillor, Mr Trevor Bates, connected with the children via video call to discuss this term’s commission. The challenge was to create a garden centre in the Ceiriog Valley.

Roedd yn rhaid meddwl am enw addas i’r ganolfan.

We needed a suitable name for the garden centre.


Class News