Cyngor Ysgol – Ysgol Llanarmon

Cyngor Ysgol
Cadeirydd – Annes Jones
Is – gadeirydd – Nia Matthews
Isobella
Lois
Alfy
Alfie
Buddug
Ruby
Glesni