Dosbarth Miss Evans

2022-2023

Blwyddyn 2, blwyddyn 1, derbyn a meithrin.

Croeso i ddosbarth Miss Evans

Llythyr dosbarth/ Class letter

Tymor yr Haf/Summer term – Dŵr/Water

Dysgu am ddiogelwch dŵr gan ymddiriedolaeth y gamlas. Learning about water safety from the Canal’s trust.
Gweithdy y goedwig law. Rainforest workshop.
Arnofio a suddo. Floating and sinking.
Edrych am greaduriaid yn y nant. Dipping for creatures in the stream.

Tymor yr Hydref

Dyma ein protest yn erbyn olew palmwydd. Here is our protest against palm oil.

Gwaith dosbarth / Class work


Class News