Dosbarth Miss Evans

Croeso i Ddosbarth Miss Evans

Llythyr dosbarth/ Class letter

Ysgol Y Goedwig / Forest Schools

Tymor yr Haf – Hwyl yn Ysgol y Goedwig / Summer term – Fun in Forest School

Gwaith dosbarth / Class work

Gweithio fel tîm i greu cyflwyniad ar y gwahanol fathau o lifogydd.
Working as a team to create a presentation on the different types of floods.

Class News