Ysgol Cynddelw’s Gallery

Dydd Gwyl Dewi / Saint Davids Day

Wel am ddathlu a chystadlu gwych heddiw gan bawb. Daeth dwy feirniad i feirniadu y gystadlaethau celf a chanu. Ydych chi’n eu hadnabod? Mi fydd gwaith celf yr enillwyr yn cael eu harddangos, mewn fframiau ar y wal, yng nghyntedd yr ysgol. Canodd a pherfformiodd y timau yn dda iawn a chynigon nhw i gyd rhywbeth gwahanol at y gystadlaethau. Da iawn pawb!

What an amazing effort from all the children in our St David’s Day competitions today. Two very special judges came to judge both the art and singing. Do you recognise them? The winning work for the art competition will be displayed, in frames on the wall, in the school foyer until this time next year. Each team sang and performed well with every one brining something different to the table. Da iawn pawb!