Dogfennau Pwysig/Important Documents

Isod y mae nifer o bolisiau a dogfennau perthnasol ar eich cyfer.  Cysylltwch gyda ni os ydych angen unrhyw beth ychwanegol. 

Below is a selection of relevant policies and documents made available here for your perusal. Should you require any others, please contact us.

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni/ Annual Report to Parents

Govs report to parents – Autumn Term 2022 (Repaired) (1)

Term Dates:

https://www.wrexham.gov.uk/school-term-dates

Diogelu Plant / Child Protection:

Child protection Procedures 2022-2023

Parents-Carers information

Pupils CP information (b)

Staff CP information

Polisiau/Policies :

Gwariant Grant / Grant Expenditure

Presenoldeb / Attendance