Staff Llanarmon

Pennaeth / Headteacher:

Mrs Olwen Corben

 Dirprwy / Deputy Head:

Miss Beth Evans

Head of Teaching and Learning / Pennaeth  Dysgu ac Addysgu

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher:

Mrs Lora Sockett

Athro Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

Mr Aron Cook

Athrawes CPA / PPA Teacher

Athrawes Cerdd / Music Teacher:

Mrs Eleri Owens

Athrawes CPA / PPA Teacher

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs:

Mrs Mair Evans

Cymhorthydd Dysgu / Teaching Assistant:

Miss Hanna Owen

Cymhorthydd Dysgu / Teaching Assistant:

Mrs Rhonwen Tomlinson

 Ysgrifenyddes / Secretary:

Mrs Michelle Lewis

 Cogyddes / School Cook:

Mrs Nerys Jones

Gofalwr / Caretaker:

Mr Geraint Jones