Staff Llanarmon

Pennaeth Dros Dro  / Acting Headteacher:

Mrs Lora Sockett 

 Dirprwy / Deputy Head:

 

Miss Beth Evans

 

Pennaeth Dysgu ac Addysgu /

Head of Teaching and Learning 

Athrawes Cyfnod Sylfaen /

Foundation Phase Teacher  

Miss Sian Roscoe 

 

 

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 /

Key Stage 2 Teacher :

Miss Kate Jones 

Athrawes CPA / PPA Teacher

 

Athrawes Cerdd / Music Teacher:

Mrs Eleri Owens

Cymhorthydd Dysgu / Teaching Assistant:

 

Mrs Rhonwen Tomlinson

Swyddog Busnes/ Business Manager:

 

Mrs Michelle Lewis

 

 

Cogyddes / School Cook:

Miss Kate Edwards

 Gofalwraig/ Caretaker:

 

Mrs Michelle Morris