Staff Llanarmon

Pennaeth / Headteacher:

Mrs Olwen Corben

 Dirprwy / Deputy Head:

Miss Beth Evans

Head of Teaching and Learning / Pennaeth  Dysgu ac Addysgu

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher:

Mrs Lora Sockett

Athrawes Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teacher:

Mr Kate Jones

Athrawes CPA / PPA Teacher

Athrawes Cerdd / Music Teacher:

Mrs Eleri Owens

Cymhorthydd Dysgu / Teaching Assistant:

Mrs Rhonwen Tomlinson

Swyddog Busnes/ Business Manager:

Mrs Michelle Lewis

Cogyddes / School Cook:

Miss Kate Edwrads

Gofalwr / Caretaker:

Mrs Michelle Morris