Eisteddfod Sir / County Eisteddfod 26/3/22

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion oedd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir Dydd Sadwrn. Roeddech chi gyd yn sêr gyda phawb yn enillwyr yn dysgu geiriau, perfformio gyda hyder a gwneud eu gorau glas! Diolch hefyd i bawb aeth a’r plant i Ysgol Bro Alun. Llongyfarchiadau enfawr i ymgom Cynddelw am ddod yn 3ydd!

Congratulations to all who competed in the Urdd on Saturday. You were all stars and winners learning words, performing with confidence and trying your very best! Thank you to everyone who brought their children to Ysgol Bro Alun on Saturday. Huge congratulations to the ymgom group from Cynddelw on coming 3rd.