Newyddion / News: Historic moment for children & their rights in Wales /Foment hanesyddol i blant a’u hawliau

Mae 21ain o Fawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O heddiw ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Rydyn ni eisiau amddiffyn plant a’u hawliau, er mwyn rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd iddyn nhw. Fel rhiant/gwarchodwr, dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y newid yn y gyfraith.

21st March 2022 is a historic moment for children and their rights in Wales. From this day on, physically punishing children will be illegal in Wales. We want to help protect children and their rights, to give them the best start in life. As a parent/carer, here’s what you need to know about the change in law.

pdf icon CWB044700-PARENTS-FACTSHEET-WELSH-ACCESSIBLE.pdf
pdf icon CWB044700-PARENTS-FACTSHEET-ENGLISH-ACCESSIBLE.pdf