School contact tracing / olrhain cyswllt ysgolion

  Gwybodaeth gan y ALl  Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu   –             Dydd Gwener   3/9/21 

Information from the LA   Changes to contact tracing and self-isolation  –                      Friday      3/9/21

pdf icon School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-English.pdf
pdf icon School-contact-tracing-Letter-to-parents-and-guardians-September-2021-Welsh.pdf