Brechu plant 5-11 oed / Vaccination for children aged 5-11

Dyma lythyr o Swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru ynglŷn â brechlyn Covid-19 ar gyfer plant 5-11 oed.

Please find attached a letter from the Office of the Chief Medical Officer regarding Covid-19 vaccination for children aged 5-11.


pdf icon 2022-03-W-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf
pdf icon 2022-03-E-Letter-to-parents-re-5-11-vaccination.pdf