Hyfforddiant Ar-lein yn rhad ac am ddim/Free Online Training

Annwyl bawb, Mae tîm Iechyd Cyhoeddus Prifysgol Betsi Cadwaladr yn falch iawn o gyhoeddi bod trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer pedwar cwrs ar-lein gan Solihull Approach wedi cael eu prynu, a byddant yn cael eu lansio ar ddydd MercherEbrill 29ain. Golyga hyn, y bydd gan bob un aelod o drigolion sy’n byw yng Ngogledd Cymru y cyfle i ddefnyddio’r … Read more

Siarter Iaith, Dydd Gwyl Dewi a Dathliadau Eraill

01/03/2017 Dydd Gwyl Dewi / Saint Davids Day Wel am ddathlu a chystadlu gwych heddiw gan bawb. Daeth dwy feirniad i feirniadu y gystadlaethau celf a chanu. Ydych chi’n eu hadnabod? Mi fydd gwaith celf yr enillwyr yn cael eu harddangos, mewn fframiau ar y wal, yng nghyntedd yr ysgol. Canodd a pherfformiodd y timau … Read more