Cais am le – dosbarth Meithrin Medi 23 / Application – Nursery place September 23

Mae’r cyfnod gwneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf yn awr ar agor. Gellir gwneud cais drwy wefan CBSW (dolen isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 17eg. Os oes angen unrhyw wybodaeth plis peidiwch ag oedi i gysylltu hefo’r ysgol.

It is now possible to make an application for a place in the school’s Nursery class in September. Applications can be made through the WCBC website (link below). The closing dates for applications is February 17th. If you need any further information about making an application, please do not hesitate to contact the school. 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions