Canllawiau ynghylch apiau i deuluoedd / App guides for families

Hoffwn dynnu eich sylw at wybodaeth am apiau amrywiol trwy’r ddolen isod. Os mae eich plentyn / plant yn defnyddio’r apiau, awgrymwn eich bod yn darllen y canllawiau.

We would like to draw your attention to information about various apps through the link below. If your child / children are using any of these apps, we strongly recommend that you read the guidelines.

https://hwb.gov.wales/keeping-safe-online/in-the-know/

https://hwb.gov.wales/cadwn-ddiogel-ar-lein/bydd-wybodus/