Ceisiadau dosbarth Derbyn 2023 / Reception class applications 2023

Dilynwch y ddolen isod i safle Cyngor Wrecsam i wneud cais am le yn nosbarth Derbyn 2023. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Tachwedd 18fed. 

Please follow the link below to Wrexham Council website to make an application for a place in the school’s reception class for September 2023. The closing date for applications is Friday, November 18th.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-derbyn 

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/reception-admissions