Coroni Brenin Charles / King Charles’ Coronation

Ar ddydd Gwener 5ed o Fai mi fydd cinio arbennig yn yr ysgolion i ddathlu coroni Brenin Charles. Mae croeso hefyd heddiw i blant gwisgo dillad lliwiau Cymru neu ddillad ei hunain. Nodir bwydlen y diwrnod isod ynghyd â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill yng Nglyn Ceiriog a fydd yn cael eu cynnal y penwythnos hwnnw.

On Friday 5th of May there will be a special menu in both schools to celebrate the coronation of King Charles. On this day, pupils are also welcome to come to school wearing Welsh colours or their own clothes. The menu for the day is noted below as well as information regarding other events in Glyn Ceiriog that will be taking place that weekend.