Cost Clwb Brecwast / Breakfast Club Charges

Please find below a letter from WCBC informing parents of an increase in the cost for children attending the payable part of the breakfast club (7.50am – 8:10am) from £2 to £3 per day and from 50p to £1 per day for those that qualify for free school meals / uniform grant from April 1st. If your child/ren arrive at the club between before 8:10am, could you please ensure that you have paid the correct amount through ParentPay beforehand. 

Mae’r llythyr isod gan Sir Wrecsam yn egluro cynnydd yng nghost rhan daladwy y clwb brecwast (7:50am i 8:10am) o £2 i £3 y diwrnod a 50c i £1 i’r rhai sydd yn gymwys i ginio am ddim / grant gwisg ysgol o Ebrill 1af ymlaen. A wnewch chi’n siwr eich bod yn talu’r swm cywir drwy ParentPay os yw’ch plentyn/plant y dod i’r clwb cyn 8:10yb os gwelwch yn dda.