Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales

Dyma bamffled gyda gwybodaeth gyffredinol am y cwricwlwm newydd i rieni a gofalwyr. Mi fydd copïau papur ar gael hefyd yn y dderbynfa/swyddfa ymhob ysgol.

Here is a pamphlet with information for Parents and Carers regarding the new curriculum. There are paper copies at reception/office at each school if you would like one. 

pdf icon NC.CN_.pdf