Dawns – Dinas Emrys

Roeddem yn lwcus i gymryd rhan mewn tair sesiwn ddawns lle roeddem yn darlunio stori Dinas Emrys mewn ffordd greadigol.

We were lucky to take part in three dance sessions where we depicted the story of Dinas Emrys in a creative way.