Eisteddfod Cynddelw 2-3-20

Cawsom hwyl heddiw yn perfformio ein caneuon ar gyfer ein Heisteddfod ysgol. Bu’r disgyblion i gyd yn cymryd rhan a daeth disgyblion o Ysgol Llanarmon D.C. i farnu’r perfformiadau. Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth gelf hefyd.

We enjoyed performing our songs tday at our school Eisteddfod. All the pupils took part and pupils from Ysgol Llanarmon D.C. came to judge the performances. The winners of the art competition were also announced.