Dewch i ddathlu / Come along to celebrate

Dewch i ymuno â ni i ddathlu addysg Gymraeg yn Wrecsam! Bydd adloniant, gweithgareddau i deuluoedd, stondinau gwybodaeth a lawnsiad ffilm a gwefan yn ogystal â chyfle i chi ddysgu mwy am yr arlwy sydd ar gael. 

Join us for a special event to celebrate Welsh medium education in Wrexham! There will be entertainment, family activities, information stalls, a launch of a new film and website and an opportunity to learn more about the Welsh medium offer here in Wrexham.