Diwrnod Owain Glyndwr / Owain Glyndwr day 15/9/23

Nodyn i atgoffa / Reminder

Dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr yfory 15/9/23 – mae croeso i ddisgyblion dod i’r ysgol yn gwisgo coch,melyn,crysiau Cymru/Cymraeg fel tywysog/tywysoges.

Celebrating Owain Glyndwr tomorrow 15/9/23 – Pupils are welcome to come into school wearing red, yellow, anything associated with Wales or even as a prince/princess.