Diwrnod Roald Dahl / Roald Dahl Day 13/9/23

Nodyn i atgoffa: Diwrnod Roald Dahl yfory 13/9/23 mae croeso i ddisgyblion gwisgo melyn, dillad ei hunain neu fel un o gymeriadau allan o’r llyfrau

Reminder: Roald Dahl day tomorrow 13/9/23 – pupils can wear yellow, own clothes or dress as a character from one of his books.