Dydd Gwyl Dewi & Diwrnod Y Llyfr / St Davids Day & World Book Day

Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day – 1/3/23

Nodyn i atgoffa – mae croeso i ddisgyblion gwisgo dillad traddodiadol Cymraeg neu coch, gwyn & gwyrdd i’r ysgol

Reminder that all pupils are welcome to wear traditional Welsh clothing or something red/green/white to school.

Diwrnod Y Llyfr / World Book Day 2/3/23

Nodyn i atgoffa / Reminder