Dydd Llun 19.9.22 Gwyl Y Banc – Angladd gwladol y Frenhines / Monday 19.9.22 Bank holiday – the state funeral of Her Majesty the Queen

Mi fydd angladd gwladol y frenhines Elizabeth ar ddydd Llun 19eg o Fedi ac mae’r dyddiad yma wedi ei gyhoeddi fel gwyl y banc. Rydym wedi gael cadarnhad heddiw mi fydd yr ysgolion i gyd ar gau ar y diwrnod yma. Mi fydd Ysgolion y Ffederasiwn ar agor fel arfer tan hynny ac yna o Fedi’r 20fed ymlaen.

The state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II will be on Monday 19thSeptember and this date has been declared a bank holiday. We have received confirmation today that all schools will be closed on this day.  The Federation schools will be open as usual until then and from September the 20th onwards.