Grwp Cerdd / Music group

Grŵp cerdd / Music group
Mae Cass Meurig, sydd yn gweithio gyda’r eglwysi yn lleol, dechrau grŵp cerdd ar gyfer unrhyw un sydd yn chwarae offeryn neu yn hoffi canu. I blant ac oedolion, unrhyw safon yn iawn a does dim rhaid i chi allu darllen cerddoriaeth! Pob dydd Iau o 3/2 ymlaen, 5.30-6.30 pm yn y neuadd Oliver Jones, Dolywern.


Cass Meurig, who is working with the churches locally, is starting a music group for anyone who can play an instrument or likes to sing. For children and adults, all ages and all standards welcome, and you don’t need to be able to read music!  Every Thursday from 3/2, 5.30-6.30 pm in the Oliver Jones hall, Dolywern.


Am fwy o wybodaeth / for more information contact Cass on [email protected]