Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd / Speech and Language Therapy Services

 

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) yn awyddus i glywed gan bobl sydd â phrofiad o wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yng ngogledd Cymru.

Bydd CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws chwe sir gogledd Cymru neu drwy fideo gynadledda, yn ystod mis Medi, Hydref a Thachwedd.

Gwahoddir cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am bob agwedd o Wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd GIG.

The North Wales Community Council (NWCHC) is keen to hear from people who have experiences of Speech and Language Therapy services in North Wales.

The NWCHC will be hosting a series of face to face events across all six counties of North Wales and via video conference, during September, October and November.

Patients, their carers and their families are invited to talk about all aspects of NHS Speech and Language Therapy Services.

pdf icon August-2021-CW-SALT-Press-Release-CYM-V3.pdf
pdf icon August-2021-CW-SALT-Press-Release-ENG-V3.pdf
pdf icon SALT-POSTER-E.pdf
pdf icon SALT-POSTER-W.pdf