Gwisg Ysgol / School Uniform

Gweler y linc isod er mwyn rhoi adborth am newidiadau posib i wisg ysgol. Mae posib rhoi sylwadau tan yr 28ain o Dachwedd.

Please see the link below for parents/guardians to respond to possible changes to school uniform. It is possible to respond up until the 28th of November 

Changes to statutory guidance on school uniform and appearance policies | GOV.WALES

  

https://llyw.cymru/newidiadau-ir-canllawiau-statudol-ar-bolisiau-gwisg-ysgol-ac-edrychiad-disgyblion