Gwyl Cerdd Dant Bro Nansi 12/11/22

Er na fyddwn yn cystadlu, hoffwn adael i chi wybod am gyfle gwych i chi a’ch plentyn weld cystadlu cenedlaethol yn yr Ŵyl Gerdd Dant yn Theatr Llwyn, Ysgol Llanfyllin ar Ddydd Sadwrn 12fed o Dachwedd. Math o ganu sy’n unigryw yma yng Nghymru. Cyfle arbennig ar stepen ein drws!

Though we may not be competing, I want to let you know about an excellent opportunity for your child to hear/see national competitors in the Cerdd Dant Festival in Theatre Llwyn, Ysgol Llanfyllin on Saturday 12th November. Cerdd Dant – a  type of singing which is unique to Wales, what an amazing opportunity right on our door step!