Llongyfarchiadau / Congratulations

🎉Llongyfarchiadau enfawr i Owain Rhys Jones, Ysgol Cynddelw am ennill cystadleuaeth ‘Sgwennu Stori Aled Hughes’, BBC Radio Cymru 9-11 oed. Da iawn ti am siarad mor dda ar y radio bore ma! Dyma Owain yn sgwrsio gydag Aled & Mari Lovgreen ac yn darllen rhan o’r stori fuddugol – Y Gyfrinach.
🥳Huge congratulations to Owain Rhys Jones, Ysgol Cynddelw for winning the story writing competition, Aled Hughes BBC Radio Cymru. He spoke very well on the radio this morning, well done! Here he is speaking to Aled & Mari Lovgreen and reading a part of his story – Y Gyfrinach / The Secret
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0015vk3     25 munud / 25 min