Lluniau Tempest / Tempest Photographs

Annwyl Rieni,

Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn cwrtais i’ch atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer danfon yn ôl i’r ysgol am ddim yw dydd Sul 14eg o Fai 2023. Archebwch drwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich manylion unigryw neu ewch i www.tempest-orders.co.uk

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae croeso i chi gysylltu â Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3).

Dear Parents,

Have you ordered your school photos yet? A polite reminder that the closing date for free delivery back to school is Sunday 14th May 2023. Order through the Tempest website using your unique link or visit www.tempest-orders.co.uk

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).