Llywodraethwyr Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog / Ceiriog Valley Federation Governors Vacancy

Mae ganddom fwlch i riant lywodraethwr. Os oes gennych ddiddordeb, llenwch y ffurflen sydd ynghlwm neu mae’n bosib cael copi gan yr ysgol.

Vacancy for a parent Governor. If you are interested, please fill in the attached form or if you would like a copy please ask at the school.  pdf icon Llywodraethwyr-Ffederasiwn-Dyffryn-Ceiriog.-Governing-body-Vacancy-Jan-2023.pdf