Mabolgampau Ffederasiwn / Federation Sports Day

Due to the weather forecast for tomorrow we have made the decision to reschedule the Federation Sports Day. It will be rescheduled to Monday 17th July, 1pm, the weather looks a lot more promising! We apologise for any inconvenience this may cause. I’m sure we will all have a lovely day on Monday instead.

Oherwydd y rhagolygon tywydd ar gyfer yfory rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio Mabolgampau’r Ffederasiwn. Mi fydd yn cael ei ail-drefnu i ddydd Llun 17eg o Orffennaf 1yp, mae’r tywydd yn edrych yn llawer mwy addawol! Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. Dwi’n siŵr y cawn ni gyd ddiwrnod hyfryd dydd Llun yn lle.