Meithrin Mis Medi / Nursery Class September 2024

Nodyn i atgoffa: Os mae eich plentyn yn dathlu ei benblwydd yn dair cyn Awst 31ain, 2024, mae hi rŵan yn amser gwneud cais am le yn y dosbarth Meithrin ar gyfer mis Medi.

Reminder: If your child celebrates their 3rd birthday before August 31st, 2024, it is now time apply for a place in the Nursery class for this September.