Neges gan Yr Urdd / Message from the Urdd 


Oes gyda chi docynnau i gêm rygbi Cymru yn Stadiwm Principality?

 

Neu ydych chi yn chwilio am le i aros dros y penwythnos i gwrdd fyny gyda theulu neu ffrindiau?

 

Rydyn yn agor y drysau i’r cyhoedd i ddod i aros gyda ni yma yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd dros Gyfres yr Hydref yn Stadiwm Principality.

 

Bydd y gost yn £50.00 (+TAW) y pen y noson ac mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast. Rydym ar gael ar y penwythnosau isod:

 

 • Tachwedd 11 – 13 (Cymru yn erbyn yr Ariannin)

   

 • Tachwedd 18 – 20 (Cymru yn erbyn Georgia)

   

Os hoffech mwy o fanylion, cysylltwch â ni ar yr e-bost [email protected]. Ewch amdani! Dewch i gefnogi ein tîm cenedlaethol!

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch croesawu chi.

 

 

 

Do you have tickets for a Wales rugby match in the Principality Stadium?

 

Or are you just looking for a place to stay to meet up with family and friends?

 

We are opening our doors to the public to come and stay with us here at Gwersyll yr Urdd Caerdydd over the Autumn International Series at the Principality Stadium.

 

It will be £50.00 (+VAT) per head per night for a bed and breakfast basis. We are open on the following dates:

 

 • November 11 – 13 (Wales v Argentina)

   

 • November 18 – 20 (Wales v Georgia)

   

If you would like more information, contact us on [email protected]. Go for it! Come and support your national team!

 

We look forward to welcoming you here in Cardiff.