Nursery September 2022 / Meithrin 2022

Applying for a Nursery Place for September 2022 / Cais am le i’r dosbarth Meithrin, Medi 2022

Please see the link below to make an application. The closing date for applications is the 18th of February

Gweler y linc isod er mwyn gwneud cais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18fed o Chwefror, 2022.

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/nursery-school-admissions?_ga=2.237597186.383524512.1641815443-364006844.1626427365

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-meithrin