Ysgol Cynddelw – Plant Mewn Angen 2022/Children in Need 2022

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu gwisgo smotiau neu unrhywbeth melyn i godi arian eleni. Cliciwch ar y linc am fwy o wybodaeth.

The School Council have decided to wear anything spotty or yellow for this year’s fundraiser. Click on the link for more information.