Urdd – Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg / Urdd Arts, Design & Technology Results

Llongyfarchiadau i Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Cafodd Buddug 3ydd gyda gwaith creadigol 2D. Cafodd Menna 1af gyda ffotograffiaeth llun lliw a 3ydd gyda Llun 2D. Mi fydd ffotograff Menna yn mynd i’r rownd feirniadu cenedlaethol ar ddydd Iau 5ed o Fai.🎨

Congratulations Menna (Ysgol Cynddelw) & Buddug (Ysgol Llanarmon)! Buddug came 3rd in the 2D Arts competition. Menna came 1st in the colour photography competition and 3rd with her 2D picture. Menna’s photograph will be going on to the national adjudication round on Thursday 5th May.