Apiau Cymraeg / Welsh Apps

Dyma apiau Cymraeg i blant ac apiau i rieni sydd ag awydd dysgu Cymraeg Please see below a list of apps that are available for children and for parents who would like to learn Welsh  apiau-Cymraeg-Copy.pdf

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gweler y linc isod er mwyn rhoi adborth am newidiadau posib i wisg ysgol. Mae posib rhoi sylwadau tan yr 28ain o Dachwedd. Please see the link below for parents/guardians to respond to possible changes to school uniform. It is possible to respond up until the 28th of November  Changes to statutory guidance on school uniform and appearance policies … Read more