Yn y newyddion…In the news…

https://news.wrexham.gov.uk/ceiriog-valley-federation-schools-have-much-to-celebrate-after-recent-inspection/ https://newyddion.wrecsam.gov.uk/ysgolion-ffederasiwn-dyffryn-ceiriog-ar-ben-eu-digon-wedi-arolygiad-diweddar/

Dewch i ddathlu / Come along to celebrate

Dewch i ymuno â ni i ddathlu addysg Gymraeg yn Wrecsam! Bydd adloniant, gweithgareddau i deuluoedd, stondinau gwybodaeth a lawnsiad ffilm a gwefan yn ogystal â chyfle i chi ddysgu mwy am yr arlwy sydd ar gael.  Join us for a special event to celebrate Welsh medium education in Wrexham! There will be entertainment, family … Read more

Diwrnod Owain Glyndwr / Owain Glyndwr day 15/9/23

Nodyn i atgoffa / Reminder Dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr yfory 15/9/23 – mae croeso i ddisgyblion dod i’r ysgol yn gwisgo coch,melyn,crysiau Cymru/Cymraeg fel tywysog/tywysoges. Celebrating Owain Glyndwr tomorrow 15/9/23 – Pupils are welcome to come into school wearing red, yellow, anything associated with Wales or even as a prince/princess.